Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Projekt Pohybom ku zdraviu

13.01.2022

V mesiaci november 2021 bol na dvore materskej škôlky zrealizovaný projekt „Pohybom ku zdraviu".

Bratislavský samosprávny kraj

V materskej škôlke bolo osadené herné zariadenie pyramída lezecká s dopadovou plochou, projekt bol spolufinancovaný Bratislavským samosprávnym krajom sumou vo výške 2000 Eur.

Projekt Pohybom ku zdraviu - PDF dokument

« Na Úradnú tabuľu

HORE