Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Projekt Moja obec

24.05.2023

Agentúrna kancelária poisťovne Allianz v Malackách, Cesta Mládeže 2A, v rámci projektu II Moja obec" r ktorý slúži na kontrolu poistných zmlúv, ochranu Vášho majetku a zdravia.

V termíne 31.5.2023 a 7.6.2023 sme v spolupráci s obcou ZáhorskáVes vytvorili pre Vás priestor vo Vašejobci od 15.00 do 18.00 hodiny v malej sále CVČ.

Máte možnosť prísť s Vašimi poistnými zmluvami na rodinné domy a byty, poprípade s akýmikol'vek inými poistnými zmluvami a pohodlne si ich dať skontrolovať a vysvetliť, čo by sa stalo v prípade poistnej udalosti na Vašom majetku.

Prezrite si, prosím, Vaše zmluvy, aká hodnota Vám bude vyplatená napríklad v prípade úplného zničenia požiarom.

Teší sa na Vás Profi tím pobočky Allianz.

« Na Úradnú tabuľu

HORE