Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Pripomienkovanie Návrhu PHSR na roky 2023-2030

21.11.2023

Vážení spoluobčania, v prílohe si Vám dovoľujeme predložiť návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves na roky 2023-2030 so zapracovanou aktualizáciou s tým, že máte možnosť ho pripomienkovať, prípadne doplniť.

Pripomienky a návrhy môžete zaslať  e-mailom na adresu: urad@zahorskaves.sk , resp. odovzdať v podateľni obecného úradu do 1.12.2023 (vrátane).

Za podnety vopred ďakujeme.

« Na Úradnú tabuľu

HORE