Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ 25. 5. 2023

22.05.2023

Pozvánka na zasadnutie OZ   konané dňa 25.5.2023 o 17,30 hod., zasadačka OcÚ

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schvaľovanie programu + overovateľa zápisnice
  3. Zrušenie Jeseň života p.o. – k 30.06.2023
  4. Schvaľovanie finančnej spoluúčasti – vozidlo
  5. Diskusia
  6. Záver  

« Na Úradnú tabuľu

HORE