Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves

04.10.2023

Oznamujeme verejnosti, že Obchodná verejná súťaž vyhlásená dňa 4.10.2023 (UZN č. 119/2023 zo dňa 3.10.2023) je ZRUŠENÁ. (20. 11. 2023)

 

Obec Záhorská Ves vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Záhorská Ves, nachádzajúceho sa na ulici Hlavná č. 135/552, 900 65 Záhorská Ves, zapísanej na LV č. 1097, parc.č. 764/3, k.ú. Záhorská Ves, okres Malacky – ubytovacie zariadenie a par.č. 764/5 - žumpa.

Viac informácií nájdete v prílohe.

« Na Úradnú tabuľu

HORE