Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení

29.11.2022

« Na Úradnú tabuľu

HORE