Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Ćipovanie smetných nádob

15.08.2022

Vážení spoluobčania,

v obci sa uskutoční čipovanie smetných nádob na zmesový (zmiešaný) komunálny odpad, to je modrá nádoba bez označenia papier, ktoré bude prebiehať v troch etapách: od 23.8.2022 do 26.8.2022, od 6.9.2022 do 9.9.2022 a od 20.9.2022 do 23.9.2022.

Leták PDF

« Na Úradnú tabuľu

HORE