Uhranský somíc 2010

Tohto roku sa nám slávnosť Uhranského somíca skutočne vydarila. Počasie ako vyšité na mieru, záujem veľký, program bohatý.

Len v skratke o čo bol najväčší záujem : perfektne pripravený kultúrny program Kultúrneho spolku Uhranská perla - nádherné ľudové piesne, verše o našom Záhorí, veľkolepý krst CD-čka Spieva Uhranka šupinami z kapra, beseda s autorom knihy „Uhranská električka", väčší záujem o prehliadku Uhranského múzea, maľovanie na tvár, predaj chutných koláčov, výstavky foto z činnosti spolkov DHZ, Rybárskeho spolku Morava, Kult. spolku Uhranská perla, výtvarné práce ZŠ. Uhranské kroje a piesne zaujali nielen našich hostí, ale aj hostí z Rakúska, Čiech, Talianska.

Vynikajúca réžia programu, krásne verše, sprievodné slová našich dvoch moderátorov, úvodné fanfáry šikovných poľovníkov, milé slová starostu obce a predsedníčky kultúrnej komisie pri OZ, krst CD-čka s poďakovaním a kvetmi spevokolu za dlhoročnú aktivitu v obci i poďakovanie s krásnymi kvetmi za vedúcu činnosť v Uhranke jej vedúcej nielen od starostu obce, ale aj od jej členiek a členov - to všetko vytváralo fantastickú atmosféru. Akúsi „ kontrolu" nad priebehom okrem starostu mali poslanci Dr.Brukkerová, Dr. Repár, Matejov, Sobolič, Grujbár a Biesik, ktorí hodnotili priebeh slávnosti veľmi dobre. Okrem Uhranskej perly najväčšiu ťarchu niesli členovia / organizátori/ spolku Morava, ktorí už v príprave v piatok zažili šok, keď im už pripravené pokrytie celej plochy dvora zobrala do Moravy silná búrka s divokým vetrom. Patrí všetkým ten najväčší obdiv, lebo počas slávností nikto ani nevedel, čo všetko museli naprávať... Aj občerstvenie pripravili „rybári" perfektne. Pečené pstruhy, kapor, sumec, výborné pečienky, chutné chladené víno a nealko, pivo vytvorilo výbornú atmosféru. Veľmi „zabrala" aj ochota a slušné správanie predávajúcich a obsluhujúcich „rybárov". Hostia sa nechali „chytiť" spevom výborného Ota Weitera a pani Fischerovej a zborovo im pomáhali, radovali sa známymi piesňami a skladbami známej Záhorienky a unisono tlieskali novému programu našich známych mažoretiek a tancom dievčat Plamene vášne. Všetkých po zotmení nadchla „Ohňová show".

Oto Šimkovič

Plagát podujatia

HORE