Uhranský somíc 2009

Fantastické počasie, výborná organizácia, bohatý kultúrny program, chutný pečený sumec, pstruh, kapor, výborné výkony účinkujúcich, zábava, tanec... Úvodné fanfáry Štefana Mičeka a Leo Mičeka ml., vystúpenie spevokolu Uhranka v nových krásnych krojoch a perfektní mladí konferenciéri Tomáš Korych a Natália Vajdečková priviedli pred pódium starostu obce pána JUDr. Borisa Šimkoviča, ktorý privítal značný počet návštevníkov a poslankyňa OZ pani PhDr. Darina Brukkerová mohla potom prítomných zoznámiť s programom obidvoch dní Uhranského somíca.

V programe účinkovali: Známe Trio Veterán, Uhranka so svojimi krásnymi záhoráckymi i uhranskými pesničkami, hudobné skupiny Pressburgerband a rozšírené Duo Linc, folklórne súbory - Hrozének z moravskej obce Bulhary, Červené jabĺčko z Rovinky, krásne španielske tance predviedol súbor Andalúzia z Bratislavy. Úspech mali aj naši z „ Uherskej" :

ľudová rozprávačka pani Janka Davidová, skvelé tanečníčky zo ZŠ - Sithová, Malíková a sestry Zemanové a veľkého potlesku sa dostalo „ maličkým Slováčikom „ z MŠ - Ninke Meszárošovej a Stankovi Nechalovi.

Ťahákom pre starších i mladých bolo vystúpenie nášho slovenského speváka Dušana Grúňa, ktorý všetkých potešil krásnymi piesňami, veselým slovom i autogramami na pamiatku.

Z plejády hostí sme si všimli účasť temer všetkých poslancov OZ, ktorí mali situáciu pod kontrolou, postarali sa o kľudný priebeh slávností, o pohodu hostí. Vzácnou návštevou boli starostom obce pozvaní hostia : poslankyňa Národnej rady SR pani JUDr. Katarína Tóthová, ktorá si ochotne podebatovala s mnohými návštevníkmi, prednosta Okresného úradu v Malackách pán Ing. Balla, básnik Jozef Moravčík s manželkou, hostia, športoví priatelia a podnikatelia z Rakúska, USA, Talianska a Moravy a veľa priateľov z nášho i rakúskeho okolia. Peknú výstavu obrazov p. Karola Bobáka z Jakubova obdivovali viacerí návštevníci a hneď vedľa neho ponúkali domáce koláče ženy z Kultúrneho spolku Uhranská perla.

Vďaka patrí ochotnému a slušnému obsluhujúcemu personálu zo spolkov Morava, Uhranská perla a DHZ, kde najmä rybári z „ Moravy" piekli chutné porcie sumca, pstruha či kapra. Veľmi dobrú réžiu kultúrneho programu mala pani M. Šimkovičová, o rozhlasovú techniku a jej zabezpečenie do programu mali na starosti bratia Jánošovci. V skákajúcich atrakciách sa tento raz vyskákalo len pár detí, sumca / ako pôvodne sľúbili / neulovili Ľadové medvede, zato si zaplávali v „teplej" vode Moravy a zakývali z nej všetkým návštevníkom.

Oto Šimkovič

Uhranský somíc 2009

HORE