Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

Útek Ľudovíta Štúra cez Uhorskú Ves

Hore na ponuku

Legiend o úteku Ľudovíta Štúra je viac. Ako v skutočnosti útek pred zatykačom uhorských úradov prebehol sa dočítame v knižôčke Viliama Paulínyho-Tótha „Tri dni zo Štúrovho života. Skutočná udalosť rozprávaná podľa výpiskov z priateľovho denníka", vydanej v  Skalici roku 1870. Tým priateľom bol Ján Galbavý.

Aspoň v skratke Vám historickú udalosť priblížime :

 Ľudovít Štúr unikol z Uhorska 31.mája 1848 cez našu obec - Uhorskú Ves. Predtým ho skrýval rímsko-katolícky kňaz v Jablonovom - Ján Galbavý, Štúrov ochranca. On v tajnosti pripravil útek na 31. mája v skorých ranných hodinách. Voziar Ján Masarovič pristavil voz pri fare, vôbec nevediac koho a kam povezie. Ich cesta viedla smerom na Plavecký Štvrtok, potom zhruba po dnešnej tzv. Lábskej ceste, popri Tunke a Ščinkave na Bogdalický vŕšok do Uhorskej Vsi. Bola to cesta únavná, hrbolatá. Voziar zatiahol povoz do veľkého, pri silnici stojaceho hostinca, aby tuná kone nakŕmil a Galbavého príchod očakával.

 Bol to hostinec Steiner, kde teraz stojí budova KWS. Štúr s Galbavým sa potom peši vydali dedinou na dlhý drevený most cez Moravu, Galbavý náročky v reverende a dohodli sa, že hovoriť bude výlučne Galbavý. Z našej strany boli mýtnici uhorskí,  jeden sa ich spýtal, kto sú. Galbavý v nemčine odpovedal, že je farár z Jablonového, načo im mýtnik poprial šťastnú cestu a prepustil ich. Cisárska stráž na rakúskej strane sa nedala obísť, lebo policajný jáger práve kurizoval s mladou devou, vešajúcou práve vypranú bielizeň. Možno práve preto im prialo aj tu šťastie a všetko dobre prebehlo.
Obaja rýchlym krokom zabočili na bočnú cestu v Angerne, zhruba tam, kde dnes stojí benzínová pumpa, (predtým vľavo hodinár Hartl) a ponáhľali sa na železničnú stanicu v Angerne, odkiaľ Ľudovít Štúr, rozlúčiac sa s Jánom Galbavým, cestoval najskôr do Viedne a potom do Prahy, kde vystúpil na Slovanskom zjazde.
Práve v ten deň bol zatykač na Ľudovíta Štúra doručený aj na colnicu v Uhorskej Vsi.

Naša obec Záhorská Ves si uctieva jedného z najvýznamnejších Slovákov v našej histórii - politika, národného buditeľa, básnika a spisovateľa, novinára, pedagóga, zakladateľa spisovnej slovenčiny, bojovníka proti maďarizácii, za národnú a sociálnu slobodu Slovákov odhalením pamätnej tabule Ľudovítovi Štúrovi.

Oto Šimkovič

Články o obci


Adresa

Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves

Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Kontaktné údaje

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 14,00

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Utorok: 14.00 - 17.00

Štvrtok: 14.00 - 17.00

Sobota: 10.00 - 15.00


HORE NA PONUKU