Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Hore na ponuku

Zverejnenie začatia územného konania

17.08.2022

Dňa 18.07.2022 podala spoločnosť PRESS & BURG Consulting s.r.o., Hrobákova 1, 851 02 Bratislava v zastúpení vlastníka stavby: Globalrest s.r.o., Grosslingova 6-8, 811 09 Bratislava na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Hotelový a rekreačný komplex na pozemkoch par.č. 767/1, 767/6, 767/7, 167/9, 7671 10, 767/11, 767/12, 767/13, 767/14, 767/15, 767/16, 767/17, 767/47, 774/1, 774/15, 774/16, reg. "C", v k.ú. Záhorská Ves.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby podľa par. 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Prílohy

<< Späť


Adresa

Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves

Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Kontaktné údaje

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 14,00

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Utorok: 15.00 - 18.00

Štvrtok: 14.00 - 17.00

Sobota: 11.00 - 15.00


HORE NA PONUKU