Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Hore na ponuku

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

16.08.2022

Stavba: Verejná splašková kanalizácia obce Záhorská Ves, líniová stavba, k. ú. Záhorská Ves. Vodoprávne konanie vo veci  predĺženia lehoty výstavby.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

<< Späť


Adresa

Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves

Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Kontaktné údaje

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 14,00

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Utorok: 15.00 - 18.00

Štvrtok: 14.00 - 17.00

Sobota: 11.00 - 15.00


HORE NA PONUKU