Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

Sedláci z Pomoravjá vozili repu

Hore na ponuku

Vblízkém Pomoraví na suovenskéj aj rakúskéj straňe vzňikli skoro naráz dva veliké cukrovare. Jeden z najvječích v Európje byu cukrovar v Uherskej Vsi od roku 1870 (Magyarfalv cukorgyár, Zuckerfabrik) a druhý v Hohenau (u nás známy ako Cahnov) od 1. 10. 1867. Do týchto cukrovarú vozili sedláci z blízkého okolá repu na vozoch tahaných koňama.

Okrem teho z cukrovaru a lihovaru v Uherskej Vsi sa vyvážau cukr a líh na eletrickej železničce po dreveném mosce cez Moravu do Congru (Angernu) na nádraží a otád dálej do Európy. Cez Congr fungovaua v roku 1841 postavená Die Kaiser Ferdinands Nordbahn - Severní železnica cisára Ferdinanda (od Vídňa po moravské hraňice). Po ní sa odvážau cukr a líh dál. V Congri zas, ked sa cukr a líh vyuožiu z uhranských vanglú, nauožili na ňe repu a vézli ju do uhranského cukrovaru, de sa spracovaua.

Plán byu vybudovat cez Moravu železňiční spojení od Zóhru cez Uherskú do Congru a dál. Proto sa vybudovaua železňica ze Zóhru do Uherskej Vsi a to aj kvúli vývozu cukru. Prvý vlak dojeu do Uherskej 15. novembra 1911 (ústní podaňí vyprávjá, že 11. novembra).

Týchto pár spomínek mja vyprovokovau napísat Emil Vrablec z Dimpurka ráz na dimpurském hriščí, kerý mi vyprávjau, že sa aj z Dimpurka voziua repa do cukrovaru v Uherskej Vsi a že má doma aj starú fotografiu, kde sú sedláci pred kolajňicama s viduama, jak stojá na haldách repy, dokonca aj s koňama. Fotografia je roztrhaná, pokrčená, ale dá sa z ňí vidzet, že sedláci byli dobre oblečení, že už byuo chuadno a že repy tam byuo dost. Scem sa Emilovi podzekovat, že doma vyhrabau takú zajímavú fotografiu, možná aj u ňekoho druhého sa nájde ňeco zaujímavého a dá to k dispozícii pro druhých.

Ota Šimkovič

Články o obci


Adresa

Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves

Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Kontaktné údaje

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 14,00

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Utorok: 14.00 - 17.00

Štvrtok: 14.00 - 17.00

Sobota: 10.00 - 15.00


HORE NA PONUKU