Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

Ľudové ústne podania o histórii našej obce

Hore na ponuku

V pamätnej knihe obce Uhorská Ves sa dočítame aj o tom ako si naši predkovia ústnym podaním odovzdávali z generácie na generáciu "zaručené pravdy" o vzniku našej obce, o prvých menách v obci a podobne.

Už v mojej knihe Najzápadnejšia na Slovensku píšem o pánovi Štefanovi Balaďovi, ktorý uvádza ako prvé mená v našej obci Danihel a Eliáš. Pán Stefan Doršic v Pamätnej knihe na strane 27 píše o vzniku obce i o prvých menách v obci: "Uhorská Ves povstala z usadených tu pastierov podľa tradície jedných. Iní odvodzjú vznik obce zo šiestich rybárskych chát." Ďalej pán Doršic píše aj o najstarších obyvateľoch. "... jedni pokladajú Danihelov a Bartalských. Tvrdia však tiež, že rodiny Pavešicov a Gbelských patria medzi najstaršie. Časť obyvateľstva tvoria rodiny prišlé zo susedných Rakús. Označujú sa za potomkov Chorvátov, ľudove menovaných Krobotóv."

Chcem pripomenúť, že chorvátska kolonizácia vola v 16. storočí a Uhorská Ves (Magyarfalu) sa spomína už v roku 1301. Pravdivejšie je tvrdenie, že naši predkovia boli rybári, lovci a poľnohospodári. Svedčia o tom pamiatky od Devínskej Novej Vsi po Gajary, ktoré dokazujú, že už okolo roku 2000 pred n. l. bolo hlavným zamestnaním na Záhorí roľníctvo, ale význam mal aj rybolov a lov (Nálezy v Devínskej Novej Vsi a vo Vysokej pri Morave). V období rozkvetu Rímskej ríše sa rímske vojská usadili aj na Záhorí a vybudovali tu systém pevností a strážnych veží. Takéto stanice vznikli na dôležitých prechodoch cez rieku Moravu a takou stanicou musela byť aj Uhorská Ves, ktorá sa najviac začleňuje do Moravského poľa. Obec teda bola vojenskou strážnou osadou a bola ňou aj v období Uhorského štátu, kedy chránila jeho západnú hranicu.

Oto Šimkovič

Články o obci


Adresa

Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves

Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Kontaktné údaje

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 14,00

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Utorok: 14.00 - 17.00

Štvrtok: 14.00 - 17.00

Sobota: 10.00 - 15.00


HORE NA PONUKU