Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

Archív VO

Hore na ponuku

Výzva na predkladanie ponúk Veľkokapacitný kontajner

23.11.2023 | Verejné obstarávanie

Zámerom verejného obstarávateľa je obstarať pre zber kuchynskej zložky z domácností 2 ks veľkokapacitných uzatvárateľných vaňových kontajnerov o objeme 7m3. 

Podrobné informácie o výzve nájdete v priložených dokumentoch.

Výzva na predkladanie ponúk Zberné nádoby

23.11.2023 | Verejné obstarávanie

Zámerom verejného obstarávateľa je obstarať pre zber kuchynskej zložky z domácností zberné nádoby dvoch typov – typ A menšie nádoby s min. 10l objemom, typ B väčšie nádoby s min. objemom 21 – 30l. Podrobné informácie o výzve nájdete v priložených dokumentoch.

Výzva na predkladanie ponúk

31.07.2023 | Verejné obstarávanie

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Názov zákazky:  Zberové vozidlo

Výzva na predloženie cenovej ponuky

19.01.2023 | Verejné obstarávanie

Názov zákazky: Oprava prievoznej lode v obci Záhorská Ves

Zverejnenie prieskumu trhu

05.10.2020 | Verejné obstarávanie

Zverejnenie prieskumu trhu na zákazku Investície do modernizácie vybavenia kuchyne a spoločenskej miestnosti Zariadenia opatrovateľskej služby Jeseň života.Záznam z prieskumu trhu v PDF formáte... Čítať viac

Obchodná verejná súťaž

03.04.2020 | Verejné obstarávanie

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves Obec Záhorská Ves so sídlom Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves, na základe ustanovenia... Čítať viac

Verejná súťaž. Predmet zákazky - Traktor

16.11.2018 | Verejné obstarávanie

Zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov. Súťažné podklady... Čítať viac

Výzva na predkladanie ponúk

24.09.2018 | Verejné obstarávanie

Názov predmetu zákazky: "Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi, zameraných predovšetkým na deti a mládež". Hlavný kód CPV: 45236 110-4 - stavebné... Čítať viac

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce

19.10.2017 | Verejné obstarávanie

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce Záhorská Ves - nebytový priestor - kompletná informácia vo formáte PDF POZOR ZMENA TERMÍNU! Dňa 14.11.2017 uznesením... Čítať viac

Výzva na predkladanie ponúk

07.06.2017 | Verejné obstarávanie

zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Predmet zákazky:... Čítať viac

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie


Adresa

Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves

Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Kontaktné údaje

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 14,00

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Utorok: 14.00 - 17.00

Štvrtok: 14.00 - 17.00

Sobota: 10.00 - 15.00


HORE NA PONUKU