Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

17.06.2024

Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavebníka PRESS & BURG Consulting s.r.o., Begóniová 13, 851 02 Bratislava na stavbu Hotelový a rekreačný komplex.

Dokument s informáciami nájdete v Prílohách.

« Na Úradnú tabuľu

HORE