Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Stavebné povolenie pre stavebníkov Šulek, Šuleková

30.05.2024

Obec Záhorská Ves povoľuje stavbu NN prípojka k rodinnému domu súp. č. 265 pre stavebníkov P. Šulek a M. Šuleková.

Viac informácií nájdete v prílohe.

« Na Úradnú tabuľu

HORE