Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Školská, 4.SC — líniová stavba

08.11.2023

Obec Záhorská Ves povoľuje stavbu: „Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Školská, 4.SC — líniová stavba“ na pozemkoch umiestnených v k. ú. Záhorská Ves (príloha č.1. rozhodnutia), pre stavebníka: SPP — distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 a.s.

« Na Úradnú tabuľu

HORE