Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby - zapojenie plynovej sondy Záhorská Ves 7

18.09.2023

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby - zapojenie plynovej sondy Záhorská Ves 7, líniová stavba staebníka NAFTA, a.s..

Celú informáciu nájdete v priložených dokumentoch.

« Na Úradnú tabuľu

HORE