Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Nová ulica

10.07.2023

« Na Úradnú tabuľu

HORE