Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby po zmene trasy prípojky VN

01.12.2023

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby po zmene trasy prípojky VN pre stavebníka PRESS & BURG Consulting,s.r.o.

« Na Úradnú tabuľu

HORE