Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania

05.05.2022

Stavba Komunikácie a spevnené plochy na pozemku par.č. 804/18, 804/83 reg. "C" v k. ú. Záhorská Ves.
Žiadateľ: EUROFIT Trading, s.r.o., Kostolište 67

Oznámenie o začatí stavebného konania, PDF dokument

« Na Úradnú tabuľu

HORE