Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania

02.08.2023

pre stavbu Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Školská, 4.SC – líniová stavba.

« Na Úradnú tabuľu

HORE