Starosta obce

JUDr. Boris Šimkovič

Starosta JUDr. Boris Šimkovič

Životopis starostu

Starostovi JUDr. Borisovi Šimkovičovi, ako prvému slovákovi, bola v roku 2008 udelená cena Cena Centrope - za rozvoj cezhraničnej spolupráce a upevňovanie dobrých susedských vzťahov medzi Rakúskom a Slovenskom.

JUDr. Boris Šimkovič
tel.: 0948 550 050
email: boris.simkovic@zahorskaves.sk

 

Doterajší starostovia Záhorskej Vsi

1989 - 1999 Pavol Danihel (nezávislý)
1999 - 2003 Jozef Doršic (KDH)
2003 - 2006 JUDr. Boris Šimkovič (nezávislý)
2006 - doteraz JUDr. Boris Šimkovič (nezávislý)