Projekt BIG SK -AT

Projekt BIG SK - AT v rámci Interreg V-A SK-AT je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja pod názvom "Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT".

Interreg Slovakia-Austria

Projekt BIG SK -AT - loga

Nemčina v našich školách

Projekt BIG SK - AT pod názvom „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT" sa od septembra 2017 stal súčasťou života materskej a základnej školy. Nadviazali sme na projekt interkulturálneho vzdelávania a pokračujeme vo výučbe nemeckého jazyka formou krúžkov v materskej a základnej škole.

Cieľom projektu je vytvoriť ucelený cezhraničný vzdelávací program s troma modulmi: Rôznorodosť, Dôvera a Porozumenie s využitím prvkov zážitkovej pedagogiky. Do projektu je zapojených 81 materských a 35 základných škôl na rakúskej a slovenskej strane. Tvorí ho 9 partnerov: Úrad dolnorakúskej krajinskej vlády, školský úrad mesta Viedeň, Rakúski priatelia detí - Krajská organizácia Viedeň, spolková krajina Burgenland, Bratislava Nové Mesto, Senica, Enviropark Pomoravie, Inštitút aplikovanej ekológie Daphne a naša obec Záhorská Ves.

Projekt je orientovaný nielen na deti ale aj na pedagógov, lektorov, rodičov, verejnú a štátnu správu. Okrem výučby nemeckého jazyka projekt prináša živú učebnicu, elektronickú vedeckú platformu, cezhraničný vzdelávací program, ktorého sa staneme spolutvorcami. Celý projekt je podporovaný Európskou úniou v celkovej hodnote 3,8 mil. eur a potrvá do roku 2020. Sme hrdí na to, že obec Záhorská Ves je jeho súčasťou a spoluzakladateľom.

Jana Soboličová

Slávnostné uvedenie projektu.

25.10.2017 bol v Bratislave za účasti všetkých projektových partnerov a hostí uvedený projekt „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT". Našu obec reprezentoval pán starosta Judr. Boris Šimkovič, Ing. Mária Bartalská, Jana Soboličová, Mgr. Pavlína Janotková, Mgr. Jana Báchorová, Tatiana Juhászová, Zuzana Zábojníková a Michaela Danihelová.

Projekt BIG SK -AT

Medzinárodná spolupráca opäť začína

Foto Partnerské MŠViacerí obyvatelia rakúsko-slovenského pohraničia už iste zaregistrovali, že sa opäť obnovil projekt medzinárodnej spolupráce s názvom BIG SK-AT. Do tohto projektu je zapojených 81 materských a 35 základných škôl na slovenskej i rakúskej strane a obec Záhorská Ves patrí medzi ne. U nás je tento projekt zameraný na spoznávanie tradícií a zvykov partnerskej krajiny, na výučbu nemeckého jazyka dospelých i detí s využitím prvkov zážitkového učenia.

Našou partnerskou obcou i naďalej ostáva rakúska obec Angern an der March. A keďže je tu nový rok, je potrebné vytvoriť plán našej vzájomnej spolupráce. V tejto súvislosti navštívilo vedenie MŠ v Záhorskej Vsi ( p. J. Soboličová a T. Juhászová) spolu s lektorkou nemčiny J. Báchorovou p. riaditeľku angernskej materskej školy p. H. Pantucek a lektorku Ľ. Šimkovú. Nebola to iba priateľská návšteva, ale pracovné stretnutie, na ktorom sme sa snažili navrhnúť rôzne formy spolupráce na nasledovné tri roky. Už teraz môžem prezradiť, že sú pre deti naplánované rôznorodé aktivity - spoločné hry, tvorivé dielne, súťaže i spoločné výlety. Všetky s cieľom navzájom sa lepšie spoznať, vytvoriť si mnoho spoločných zážitkov a hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás odlišuje.

Najbližšie spoločná aktivita, na ktorú by som všetkých rada pozvala, je spoločné vítanie jari. Tradíciu pálenia Moreny a radostného vítania jari oživíme v Záhorskej Vsi dňa 21.3.2018 na brehu rieky Moravy. Deti z MŠ i ZŠ sa prídu rozlúčiť so zimou a v prípade priaznivého počasia je pripravený i krátky spoločný program slovenských a rakúskych detí za účasti starostov oboch partnerských obcí.

Ďalším väčším spoločným projektom bude medzinárodná športová olympiáda plná zábavných disciplín, ktorá sa bude konať koncom mája.

Veríme, že nasledovné tri roky spolupráce Záhorskej Vsi a Angernu prebehnú bez problémov a budú obohatením pre obe zúčastnené strany a prinesú mnoho príjemných zážitkov.

Mgr. Jana Báchorová

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

HORE