Kontaktné údaje MŠ

Materská škola - kontakty

Materská škola
Hlavná 569/91
900 65 Záhorská Ves

Tel.: 034/ 7780308
E-mail: materskaskola@zahorskaves.sk

Zriaďovateľ:
Obec Záhorská Ves
Obecný úrad
Hlavná 184/29
900 65 Záhorská Ves

Prevádzka:
od 6:00 do 16:30 hod

Rada školy:
Renáta Lenčová
Viera Višváderová
Mgr. Viktor Klik
Michaela Danihelová
Peter Lučanský

Personálne obsadenie školy:

Riaditeľka: Tatiana Juhászová

Zástupkyňa: Zuzana Zábojníková

Učiteľky:

ŽabkyI. trieda - ŽABKY: 
Bc. Viera Grögerová - triedna učiteľka
Ing. Liana Polašková - učiteľka


Lienky

II. trieda - LIENKY:
Renata Lenčová - triedna učiteľka
Renata Ducho - učiteľka


Včielky

III. trieda - VČIELKY:
Bc. Ľubica Darmová - triedna učiteľka 
Tatiana Juhászová - učiteľka
Bc. Miroslava Chvílová - pedagogický asistent


SovičkyIII. trieda - SOVIČKY:
Anna Petrášová - triedna učiteľka
Zuzana Zábojníková - učiteľka
Klaudia Petrášová - pedagogický asistent


Vedúca školskej jedálne: Martina Poláková
Hlavná kuchárka: Dana Tóčiková
Kuchárka: Martina Malíková
Školníčka: Viera Višváderová
Upratovačka: Iveta Vajsmanová

Výbor rodičovského združenia:
Predseda: Lucia Poláková
Podpredseda: Andrea Ščepánová
Tajomník: Eva Svetláková
Hospodár: Lucia Kaderová
Piaty člen: Patrícia Pernecká

Revízna komisia:
Romana Zábojníková
Bc. Monika Streďanská
Mgr. Nikola Leštianska
Romana Hnyková

HORE