Fotogaléria MŠ

Z rozprávky do rozprávky so sovičkou Evičkou. / 2022

V rámci projektu Z rozprávky do rozprávky so sovičkou Evičkou si deti rozvíjali aktívne počúvanie s porozumením. Tí najmenší mali príležitosť pomocou metódy lona nahliadnuť do knihy v priebehu toho, ako ju učiteľka čítala. Všímali si pritom, že ilustrácia a text spolu súvisia a o tejto súvislosti diskutovali. Ilustrácie k textu používali na predvídanie deja príbehu a na reprodukciu prečítaného príbehu. Následne si spolu kreslili ilustrácie z rozprávky Pampúšik.

Predškoláci sa venovali maľovanému čítaniu – rozprávke „HLAD JE NAJLEPŠÍ KUCHÁR“. V rámci rozhovorov a diskusií k čítaným textom kládla učiteľka deťom rôzne typy otázok, podnecovala ich k rozmýšľaniu o obsahu textu, rozvíjala a prehlbovala porozumenie vo viacerých smeroch a rovinách porozumenia. Deti mali možnosť vyjadriť svoje pocity, zážitky a získané vedomosti rôznym spôsobom v rámci výtvarných činností.

<< Na zoznam albumov
HORE