Farské oznamy

Aktuálne farské oznamy

Farnosť Záhorska Ves a filiálka Suchohrad

Aktuálne farské oznamy sú dostupné na webstránke:
https://zahorskaves.fara.sk

HORE