DHZ / Súťaž

Súťaž v hasičskej zručnosti v obci Dýčka – VRABLE

Dňa 6. 3. 2010 sa DHZ Záhorská Ves zúčastnil, na základe pozvania DHZ-Dýčka-Vráble, súťaže hasičskej zručnosti. Na súťaži sa zúčastnilo 11 družstiev mužov, 7 družstiev žien a 3 družstva „Plameňakov".

DHZ Záhorská Ves zastupovali :

  • družstvo mužov, ktorý sa umiestnili na 6. mieste
  • družstvo „Plameň", pekné 2. miesto
HORE