DHZ

Záhorská Ves privítala milú návštevu

Po dlhoročnom snažení, písaní žiadostí a listov sme dosiahli, že naša obec dostala od štátu, zastúpeného ministrom pánom Róbertom Kaliňákom nové hasičské auto. Obci ho odovzdal osobne sám pán minister spolu so zástupcami Požiarneho zboru SR a predstaviteľmi strany Smer.

Obec je strategicky položená, potrebuje byť dobre pripravená na protipožiarny zásah a to nielen v Záhorskej Vsi. Starosta obce okrem dôstojného uvítania aj zásluhou DHZ i krojovaných členiek Kultúrneho spolku Uhranská perla a detí jej klubu, zdôraznil pánovi ministrovi potrebu policajnej stanice v obci, ochranu proti komárom a výstavbu novej hasičskej stanice s pomocou štátu. Pán minister pozdravil občanov, hasičov a vyzdvihol významné aktivity Záhorskej Vsi v ostatných rokoch. Dôležité je, že si uvedomuje polohu obce a jej reprezentatívny obraz pre Slovensko. Záverom zdôraznil, že o aktivitách starostu Záhorskej Vsi je informovaný a treba v nich pokračovať. Príjemné pre nás všetkých prítomných bola ministrova bezprostrednosť, jednoduchosť a odhodlanosť pomôcť obci.

Starosta Záhorskej Vsi

Text: JUDr. Šimkovič Boris
Foto: Mgr.art. Bubeníčková Ingrid

Hasičské auto

HORE