Archív VO

Výzva na predkladanie ponúk

07.06.2017

zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmet zákazky: Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania.
Viac informácií v dokumente Výzva na predkladanie ponúk... nájdete TU.

<< Späť na Archív verejného obstarávania


HORE