Aktuality

Zmena cestovných poriadkov v súvislosti s výlukou počas stavebných prác na ceste Záhorská Ves – Jakubov.

05.07.2024

Výluka Záhorská Ves - Suchohrad v dňoch 17. 07. - 30. 07. 2024.

Z dôvodu rekonštrukcie cesty Záhorská Ves - Jakubov v súvislosti s úplnou uzáverou časti cesty, dochádza k zmenám cestovných poriadkov liniek 240, 250 a 251.

Linka 240 premáva po skrátenej trase Malacky - Suchohrad. V úseku Suchohrad - Záhorská Ves je po dobu trvania výluky prerušená premávka. Vybrané spoje počas pracovných dní mimo prepravnej špičky a počas voľných dní premávajú v upravenej časovej polohe.

Na linke 250 je na väčšine spojov pridaná obsluha zastávky Zohor, Žel. stanica pre zabezpečenie spojenia Záhorská Ves - Malacky kombináciou liniek 250 a S20. K zmene odchodov z jednotlivých zastávok nedochádza.

Linka 251 zachádza oboma rannými spojmi do obce Suchohrad pre zabezpečenie priameho spojenia Suchohrad - Bratislava. V úseku Malacky - Jakubov sú odchody tejto linky posunuté do skoršej časovej polohy.

Vzájomné pokračovanie spojov medzi linkami a v Záhorskej Vsi je po dobu výluky zrušené.

<< Späť na aktuality


HORE