Aktuality

Bezplatná dlhová poradňa

21.10.2022

V okresnom meste Malacky bola k 01.10.2022 otvorená BEZPLATNÁ DLHOVÁ PORADŇA. 

Bezplatné dlhové poradne (BDP) pôsobia na celom Slovensku pod záštitou Ministerstva PSVR SR, Ústredia PSVR a vďaka podpore ESF a EFRR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V okresnom meste Malacky bola k 01.10.2022 otvorená BEZPLATNÁ DLHOVÁ PORADŇA.

Bezplatné dlhové poradne (BDP) pôsobia na celom Slovensku pod záštitou Ministerstva PSVR SR, Ústredia PSVR a vďaka podpore ESF a EFRR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

BDP poskytujú klientom bezplatné EKONOMICKÉ, PRÁVNE ako aj PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO s cieľom pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov.

Poradenstvo s odborníkmi pomôže ľuďom pochopiť zložitú situáciu, vytvoriť plán riešenia a psychicky zvládať náročnú situáciu. Môže plniť aj preventívnu a edukatívnu úlohu v oblasti finančnej gramotnosti.

Klienti môžu poradňu osloviť denne, a to telefonicky, e-mailom alebo osobne.

BDP Malacky

Záhorácka č. 5940/28,

Malacky

E-mail: bdp.ma@upsvr.gov.sk

Tel.: 0918 648 934

<< Späť na aktuality


HORE