Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Materská škola » Kontaktné údaje MŠ

Materská škola - kontakty

Materská škola
Hlavná 569/91
900 65 Záhorská Ves

Tel.: 034/ 7780308
E-mail: materskaskola@zahorskaves.sk
Web: www.zahorskaves.sk

Zriaďovateľ:
Obec Záhorská Ves
Obecný úrad
Hlavná 184/29
900 65 Záhorská Ves

Prevádzka:
od 6:00 do 16:30 hod

Rada školy:
Tatiana Juhászová
Viera Višváderová
Bc. Gabriela Malíková
Michaela Danihelová
Edita Danihelová

Personálne obsadenie školy:

Riaditeľka: Jana Soboličová
Zástupkyňa: Tatiana Juhászová

Učiteľky:
I. trieda - Kuriatka: 
Viera Grögerová - triedna učiteľka
Bc. Miroslava Chvílová
Jana Soboličová

II. trieda - Lienky: 
Renáta Lenčová - triedna učiteľka
Anna Petrášová

III. trieda - Včielky:
Bc. Ľubica Darmová - triedna učiteľka
Tatiana Juhászová

IV. trieda - Sovičky: 
Zuzana Zábojníková - triedna učiteľka
Oľga Mikócziová

Vedúca školskej jedálne: Martina Poláková
Hlavná kuchárka: Dana Tóčiková
Pomocná kuchárka: Alena Martincová
Školníčka: Viera Višváderová
Upratovačka: Katarína Tomášková

Výbor rodičovského združenia:
Predseda: Michaela Danihelová
Podpredseda: Zábojníková Tatiana
Tajomník: Miroslava Soboličová
Hospodár: Ing. Radoslava Višváderová
Piaty člen: Zuzana Danihelová

Revízna komisia:
Bobáková Mária
Hanzlovičová Zuzana
Valentovič Peter