Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Domov Kontakty
Prechod na začiatok stránky
Materská škola » Kontaktné údaje MŠ

Materská škola - kontakty

Materská škola
Hlavná 569/91
900 65 Záhorská Ves

Tel.: 034/ 7780308
E-mail: materskaskola@zahorskaves.sk
Web: www.zahorskaves.sk

Zriaďovateľ:
Obec Záhorská Ves
Obecný úrad
Hlavná 184/29
900 65 Záhorská Ves

Prevádzka :
od 6:00 do 16:30 hod

Rada školy:
Tatiana Juhászová
Viera Višváderová
JUDr. Milan Repár
Michaela Danihelová
Milada Slováková

Personálne obsadenie školy:
Riaditeľka: Jana Soboličová

Učiteľky:
I. trieda :
Lenčová Renata - triedna učiteľka
Zábojníková Zuzana

II. trieda:
Izakovičová Anna - triedna učiteľka

III. trieda:
Bc. Darmová Ľubica - triedna učiteľka
Juhászová Tatiana

IV.trieda:
Linková Lenka - triedna učiteľka
Soboličová Jana

Nemecký jazyk: Mgr. Jana Báchorová

Vedúca školskej jedálne: Martina Poláková

Kuchárka: Lubica Klasová

Pomocná kuchárka: Slávka Horská

Školníčka: Viera Višváderová


Výbor rodičovského združenia:
Predseda: Pláštiková Alena
Tajomník: Kaššová Eva
Hospodár: Ing. Brezinová Miroslava

Revízna komisia:
Nerádová Mária
Poláková Martina
Hatasová Silvia