Návrh dodatku k VZN 1/2014

Návrh - Dodatok č. 2 k VZN obce Záhorská Ves č. 1/2014 o úhradách za sociálnu službu poskytovanú obcou Záhorská Ves v JESENI ŽIVOTA p.o.

Posledná úprava: 11.09.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)