ÚPSVR Malacky hľadá psychológa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľného pracovného miesta psychológa na referáte poradenskopsychologických služieb v rámci Národného projektu DEI III.

Kvalifikačné predpoklady na uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia.
Kompletnú ponuku voľných pracovných miest aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača, ako aj možnosť prihlásiť sa do výberového konania nájdete na internetovej stránke https:l/www.istp.sk.
V prípade otázok je možné kontaktovať aj priamo ÚPSVR Malacky na emailovej adrese dagmar.chabadova@upsvr.gov.sk

Posledná úprava: 20.08.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)