Návrh dodatku č. 8 k VZN 3/2008

Návrh dodatku č. 8 k VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zriadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves

Posledná úprava: 24.05.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)