Verejná súťaž. Predmet zákazky - Traktor

Zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.

Súťažné podklady vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU.

Posledná úprava: 16.11.2018

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)