Návrh VZN

Návrh VZN obce Záhorská Ves č. .../2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019

Posledná úprava: 22.10.2018

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)